Chuyển đổi dự án Khu nhà ở đô thị Phú Lãm sang Nhà ở xã hội The Vesta

(Trùm Nhà Đất) -Dự án khu nhà ở đô thị Phú Lãm (Hà Đông) đã được Bộ Xây Dựng đồng ý cho phép chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang thành dự án nhà ở xã hội, theo công văn số 1415/BXD-QLN ngày 11/7/2013, phúc đáp kiến nghị của công ty cổ phần đầu tư Hải phát (đại diện Liên danh công ty CP Đầu tư Hải Phát, công ty CP Tổng hợp Bắc Hà, công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Hưng Khánh) tại văn bản số 65/2013/HP-ĐTDA để xin chuyển nhượng dự án ngày 09/7/2013.

The Vesta Phú Lãm - Trumnhadat.net

Phối cảnh dự án khu nhà ở đô thị Phú Lãm – Hà Đông

Theo Bộ Xây dựng, việc chuyển đổi này là phù hợp với các quy định tại Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng và đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng của TP, căn cứ vào các quy định tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD thực hiện các bước tiếp theo, đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi dự án để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân trên địa bàn.

Toàn văn công văn như sau:

“Ngày 09/7/2013, Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (đại diện Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, Công ty Cổ phần Tổng hợp Bắc Hà, Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hưng Khánh) có văn bản số 65/2013/HP-ĐTDA kiến nghị xin chuyển đổi toàn bộ dự án Khu nhà ở đô thị Phú Lãm, tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội sang thành dự án nhà ở xã hội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 07/01/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Trong đó, một trong những giải pháp chính để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản là điều chỉnh lại cơ cấu hàng hóa cho phù hợp với khả năng chi trả của thị trường; cho phép và khuyến khích chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội và các công trình dịch vụ xã hội.

Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, ngày 08/3/2013, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2013/TT-BXD hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ.

Hiện thị trường bất động sản trên địa bàn cả nước đang gặp nhiều khó khăn, thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đã và đang thực hiện việc rà soát kế hoạch sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu dự án để có sản phẩm phù hợp với nhu cầu và điều kiện thanh toán của người mua. Do đó, kiến nghị của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát xin chuyển đổi toàn bộ dự án Khu nhà ở đô thị Phú Lãm, tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội sang thành dự án nhà ở xã hội là phù hợp với các quy định tại Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất nêu trên và đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng của Thành phố, căn cứ vào các quy định tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD thực hiện các bước tiếp theo, đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi dự án để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân trên địa bàn.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về kiến nghị của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát, đề nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội tạo điều kiện và hướng dẫn Công ty triển khai thực hiện./. “

Download công văn 1415 /BXD-QLN tại đây

Tìm hiểu chi tiết dự án Nhà ở xã hội The Vesta tại đây.