Bán

chung cư 99 trần bình ảnh đại diện

Tổng hợp căn hộ dự án chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình

( TrumNhaDat.Net) Nhằm tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng tìm hiểu thông tin chi tiết các căn hộ, chúng tôi đã tổng hợp chi tiết các căn hộ…

Tổng hợp căn hộ dự án chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình
Chung cu 99 tran binh featured_2

Căn hộ B10 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình

THÔNG TIN CĂN HỘ B10 TÒA B  CHUNG CƯ THE GARDEN HILL 99 TRẦN BÌNH 1. Diện tích sử dụng: 59.4 m2 2. Số phòng ngủ: 2 phòng. PN1: 11.7 m2, PN2:…

Căn hộ B10 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình
Chung cu 99 tran binh featured_2

Căn hộ B9 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình

THÔNG TIN CĂN HỘ B9 TÒA B  CHUNG CƯ THE GARDEN HILL 99 TRẦN BÌNH 1. Diện tích sử dụng: 64.3 m2 2. Số phòng ngủ: 2 phòng. PN1: 10.0 m2,…

Căn hộ B9 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình
Chung cu 99 tran binh featured_2

Căn hộ B8 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình

THÔNG TIN CĂN HỘ B8 TÒA B  CHUNG CƯ THE GARDEN HILL 99 TRẦN BÌNH 1. Diện tích sử dụng: 68.8 m2 2. Số phòng ngủ: 2 phòng. PN1: 11.7 m2, PN2:…

Căn hộ B8 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình
Chung cu 99 tran binh featured_2

Căn hộ B7 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình

THÔNG TIN CĂN HỘ B7 TÒA B  CHUNG CƯ THE GARDEN HILL 99 TRẦN BÌNH 1. Diện tích sử dụng: 89.0 m2 2. Số phòng ngủ: 3 phòng. PN1: 9.2 m2, PN2:…

Căn hộ B7 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình
Chung cu 99 tran binh featured_2

Căn hộ B6 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình

THÔNG TIN CĂN HỘ B6 TÒA B  CHUNG CƯ THE GARDEN HILL 99 TRẦN BÌNH 1. Diện tích sử dụng: 89.0 m2 2. Số phòng ngủ: 3 phòng. PN1: 9.2 m2, PN2:…

Căn hộ B6 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình
Chung cu 99 tran binh featured_2

Căn hộ B5 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình

THÔNG TIN CĂN HỘ B5  TÒA B  CHUNG CƯ THE GARDEN HILL 99 TRẦN BÌNH 1. Diện tích sử dụng: 68.6 m2 2. Số phòng ngủ: 2 phòng. PN1: 10.0 m2,…

Căn hộ B5 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình
Chung cu 99 tran binh featured_2

Căn hộ B4 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình

THÔNG TIN CĂN HỘ B4  TÒA B  CHUNG CƯ THE GARDEN HILL 99 TRẦN BÌNH 1. Diện tích sử dụng: 57.8 m2 2. Số phòng ngủ: 2 phòng. PN1: 11.7 m2,…

Căn hộ B4 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình
Chung cu 99 tran binh featured_2

Căn hộ B3 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình

THÔNG TIN CĂN HỘ B3  TÒA B  CHUNG CƯ THE GARDEN HILL 99 TRẦN BÌNH 1. Diện tích sử dụng: 66.3 m2 2. Số phòng ngủ: 2 phòng. PN1: 9.1…

Căn hộ B3 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình
Page 2 of 41234