Bán

Chung cu 99 tran binh featured_2

Căn hộ B10 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình

THÔNG TIN CĂN HỘ B10 TÒA B  CHUNG CƯ THE GARDEN HILL 99 TRẦN BÌNH 1. Diện tích sử dụng: 59.4 m2 2. Số phòng ngủ: 2 phòng. PN1: 11.7 m2, PN2:…

Căn hộ B10 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình
Chung cu 99 tran binh featured_2

Căn hộ B9 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình

THÔNG TIN CĂN HỘ B9 TÒA B  CHUNG CƯ THE GARDEN HILL 99 TRẦN BÌNH 1. Diện tích sử dụng: 64.3 m2 2. Số phòng ngủ: 2 phòng. PN1: 10.0 m2,…

Căn hộ B9 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình
Chung cu 99 tran binh featured_2

Căn hộ B8 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình

THÔNG TIN CĂN HỘ B8 TÒA B  CHUNG CƯ THE GARDEN HILL 99 TRẦN BÌNH 1. Diện tích sử dụng: 68.8 m2 2. Số phòng ngủ: 2 phòng. PN1: 11.7 m2, PN2:…

Căn hộ B8 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình
Chung cu 99 tran binh featured_2

Căn hộ B7 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình

THÔNG TIN CĂN HỘ B7 TÒA B  CHUNG CƯ THE GARDEN HILL 99 TRẦN BÌNH 1. Diện tích sử dụng: 89.0 m2 2. Số phòng ngủ: 3 phòng. PN1: 9.2 m2, PN2:…

Căn hộ B7 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình
Chung cu 99 tran binh featured_2

Căn hộ B6 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình

THÔNG TIN CĂN HỘ B6 TÒA B  CHUNG CƯ THE GARDEN HILL 99 TRẦN BÌNH 1. Diện tích sử dụng: 89.0 m2 2. Số phòng ngủ: 3 phòng. PN1: 9.2 m2, PN2:…

Căn hộ B6 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình
Chung cu 99 tran binh featured_2

Căn hộ B5 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình

THÔNG TIN CĂN HỘ B5  TÒA B  CHUNG CƯ THE GARDEN HILL 99 TRẦN BÌNH 1. Diện tích sử dụng: 68.6 m2 2. Số phòng ngủ: 2 phòng. PN1: 10.0 m2,…

Căn hộ B5 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình
Chung cu 99 tran binh featured_2

Căn hộ B4 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình

THÔNG TIN CĂN HỘ B4  TÒA B  CHUNG CƯ THE GARDEN HILL 99 TRẦN BÌNH 1. Diện tích sử dụng: 57.8 m2 2. Số phòng ngủ: 2 phòng. PN1: 11.7 m2,…

Căn hộ B4 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình
Chung cu 99 tran binh featured_2

Căn hộ B3 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình

THÔNG TIN CĂN HỘ B3  TÒA B  CHUNG CƯ THE GARDEN HILL 99 TRẦN BÌNH 1. Diện tích sử dụng: 66.3 m2 2. Số phòng ngủ: 2 phòng. PN1: 9.1…

Căn hộ B3 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình
Chung cu 99 tran binh featured_2

Căn hộ B2 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình

THÔNG TIN CĂN HỘ B2  TÒA B  CHUNG CƯ THE GARDEN HILL 99 TRẦN BÌNH 1. Diện tích sử dụng: 68.8 m2 2. Số phòng ngủ: 2 phòng. PN1: 9.8…

Căn hộ B2 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình
Page 2 of 3123