Bán

Chung cu 99 tran binh featured_2

Căn hộ B2 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình

THÔNG TIN CĂN HỘ B2  TÒA B  CHUNG CƯ THE GARDEN HILL 99 TRẦN BÌNH 1. Diện tích sử dụng: 68.8 m2 2. Số phòng ngủ: 2 phòng. PN1: 9.8…

Căn hộ B2 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình
Chung cu 99 tran binh featured_2

Căn hộ B1 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình

THÔNG TIN CĂN HỘ B1  TÒA B  CHUNG CƯ THE GARDEN HILL 99 TRẦN BÌNH 1. Diện tích sử dụng: 91.0 m2 2. Số phòng ngủ: 3 phòng. PN1: 13.0…

Căn hộ B1 tòa B chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình
Chung cu 99 tran binh featured_2

Căn hộ A7 tòa A chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình

THÔNG TIN CĂN HỘ A7 – TÒA A  CHUNG CƯ THE GARDEN HILL 99 TRẦN BÌNH 1. Diện tích sử dụng: 70.0 m2 2. Số phòng ngủ: 2 phòng. PN1:…

Căn hộ A7 tòa A chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình
Chung cu 99 tran binh featured_2

Căn hộ A6 tòa A chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình

THÔNG TIN CĂN HỘ A6 – TÒA A  CHUNG CƯ THE GARDEN HILL 99 TRẦN BÌNH 1. Diện tích sử dụng: 80.6 m2 2. Số phòng ngủ: 2 phòng. PN1:…

Căn hộ A6 tòa A chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình
chung cư 99 trần bình ảnh đại diện

Căn hộ A5 tòa A chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình

THÔNG TIN CĂN HỘ A5 – TÒA A  CHUNG CƯ THE GARDEN HILL 99 TRẦN BÌNH 1. Diện tích sử dụng: 80.6 m2 2. Số phòng ngủ: 2 phòng. PN1:…

Căn hộ A5 tòa A chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình
Chung cu 99 tran binh featured_2

Căn hộ A4 tòa A chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình

THÔNG TIN CĂN HỘ A4 – TÒA A  CHUNG CƯ THE GARDEN HILL 99 TRẦN BÌNH 1. Diện tích sử dụng: 80.6 m2 2. Số phòng ngủ: 2 phòng. PN1:…

Căn hộ A4 tòa A chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình
chung cư 99 trần bình ảnh đại diện

Căn hộ A3 tòa A chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình

THÔNG TIN CĂN HỘ A3 – TÒA A  CHUNG CƯ THE GARDEN HILL 99 TRẦN BÌNH 1. Diện tích sử dụng: 70 m2 2. Số phòng ngủ: 2 phòng. PN1:…

Căn hộ A3 tòa A chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình
chung cư 99 trần bình ảnh đại diện

Căn hộ A2 tòa A chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình

THÔNG TIN CĂN HỘ A2 – TÒA A  CHUNG CƯ THE GARDEN HILL 99 TRẦN BÌNH 1. Diện tích sử dụng: 110 m2 2. Số phòng ngủ: 4 phòng. PN1:…

Căn hộ A2 tòa A chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình
chung cư 99 trần bình ảnh đại diện

Căn hộ A1 tòa A chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình

THÔNG TIN CĂN HỘ A1 – TÒA A  CHUNG CƯ THE GARDEN HILL 99 TRẦN BÌNH 1.Diện tích sử dụng: 78.4 m2 2.Số phòng ngủ: 2 phòng. PN1: 12.5 m2,…

Căn hộ A1 tòa A chung cư The Garden Hill 99 Trần Bình
Page 3 of 41234