Tháng 12 với những chính sách BĐS có hiệu lực

( Trùm Nhà Đất) Nhiều chính sách bất động sản quan trọng sẽ chính thức có hiệu lực kể từ tháng 12/2015. Chúng tôi xin điểm qua những thông tin quan trọng nhất.

Trùm Nhà Đất

1. Quy định việc sở hữu căn hộ chung cư đối với cá nhân người nước ngoài: Mỗi tòa chung cư cho phép người nước ngoài sở hữu tối đa 30% số căn hộ

Đây là một trong các quy định quan trọng trong nghị định 99 – Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, chính thức có hiệu lực từ ngày 10/12/2015. Nghị định này quy định: Tổ chức, cá nhân người nước ngoài chỉ được phép sở hữu tối đa 30% số căn hộ trong 1 tòa chung cư, và không quá 30% tổng số căn hộ của tất cả các tòa nhà chung cư trong trường hợp trên địa bàn có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường có nhiều tòa chung cư để bán, cho thuê mua.

Đối với việc sở hữu nhà ở riêng lẻ: Trường hợp trên địa bàn có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường có dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trong đó có nhà ở riêng lẻ để bán – cho thuê mua thì Tổ chức- cá nhân nước ngoài được sở hữu số lượng nhà ở riêng lẻ theo quy định:

-Tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu không quá 10% tổng số lượng nhà ở trong dự án có số lượng nhà ở riêng lẽ dưới 2500 căn và không quá 250 căn với dự án có số lượng nhà ở riêng lẻ tương đương 2500 căn.

-Tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 10% số lượng nhà ở mỗi dự án trong trường hợp có 2 dự án trở lên và tổng số nhà ở riêng lẻ trong các dự án này ít hơn hoặc bằng 2500 căn.

2. Thời gian sở hữu nhà ở đối với cá nhân nước ngoài: Tối đa là 50 năm.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 159 của Luật Nhà ở, Tổ chức nước ngoài được sở hữu nhà ở tối đa không vượt quá thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp cho tổ chức đó. Khi hết hạn sở hữu nhà ở ghi trong Giấy chứng nhận, nếu chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn thêm thì được Nhà nước xem xét, gia hạn thêm theo quy định tại Điều 77 của Nghị định này. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không ghi thời hạn thì trong Giấy chứng nhận cấp cho chủ sở hữu cũng được ghi không thời hạn.

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 159 của Luật Nhà ở, Cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tối đa không quá 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận, khi hết thời hạn sở hữu nhà ở ghi trong Giấy chứng nhận, nếu chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn thêm thì được Nhà nước xem xét, gia hạn thêm theo quy định tại Điều 77 của Nghị định này.

Trường hợp trước khi hết hạn sở hữu nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài bán hoặc tặng cho nhà ở thì người mua, người được tặng cho được sở hữu nhà ở theo quy định sau đây:

– Trường hợp bán hoặc tặng cho nhà ở cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì bên mua, bên nhận tặng cho được sở hữu nhà ở ổn định lâu dài;

– Trường hợp bán hoặc tặng cho nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì bên mua, bên nhận tặng cho chỉ được sở hữu nhà ở trong thời hạn còn lại. Khi hết thời hạn sở hữu còn lại mà chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn thêm thì được Nhà nước xem xét, gia hạn thêm theo quy định tại Điều 77 của Nghị định này.

Chính sách bất động sản

Nhiều chính sách BĐS quan trọng sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 12/2015

3.  Quy định về việc Cưỡng chế chủ đầu tư không bàn giao phí bảo trì nhà chung cư

Theo Nghị định 99: Đến thời hạn mà chủ đầu tư vẫn không bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư thì UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi kinh phí bảo trì để bàn giao cho Ban quản trị và gửi quyết định này cho chủ đầu tư, Ban quản trị và tổ chức tín dụng nơi chủ đầu tư mở tài khoản.

Biện pháp cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì bao gồm việc:

– Buộc chủ đầu tư phải chuyển giao kinh phí bảo trì được gửi từ tài khoản đã lập theo quy định.

– Hoặc chuyển kinh phí từ tài khoản khác của chủ đầu tư sang tài khoản do Ban quản trị quản lý.

– Hoặc xử lý tài sản của chủ đầu tư.

Việc cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định cưỡng chế. Kinh phí phải bàn giao là toàn bộ số tiền bảo trì (cả gốc và lãi) theo số liệu kinh phí mà các bên đã quyết toán.

4. Mua nhà ở xã hội được vay 80% giá trị hợp đồng

Cũng từ ngày 10/12/2015, Nghị định 100 quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội chính thức có hiệu lực. Theo đó, trường hợp mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà. Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

– Lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị cho từng thời kỳ;

– Lãi suất cho vay ưu đãi tại các tổ chức tín dụng do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước cho từng thời kỳ.

5. Quy định việc Hộ tái định cư được mua thêm căn hộ

Ngày 10/12/2015 cũng là thời điểm có hiệu lực của nghị định 101 về cải tạo, xây dựng lại chung cư. Trong đó quy định việc Chủ căn hộ chung cư cũ bị xây dựng lại có từ hai hộ khẩu trở lên được mua thêm căn hộ tại cùng địa điểm tái định cư theo giá kinh doanh do hai bên thỏa thuận.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định việc cải tạo, xây dựng lại chung cư phải triển khai thực hiện theo dự án, không thực hiện việc xây dựng lại đơn lẻ từng nhà, trừ trường hợp chung cư độc lập. Mỗi khu vực có chung cư cần cải tạo, xây dựng lại có thể triển khai một hoặc nhiều dự án phù hợp với quy hoạch đô thị do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng đã được ban hành.

6. Cấm doanh nghiệp nhà nước đầu tư bất động sản, chứng khoán

Ngày 01/12/2015 nghị định 91/2015 có hiệu lực quy định: Doanh nghiệp nhà nước được quyền sử dụng tài sản, tiền vốn thuộc quyền quản lý, sử dụng để đầu tư ra ngoài Doanh nghiệp nhưng không được góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản; không được góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán, trừ trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp DN nhà nước đã góp vốn, đầu tư vào các lĩnh vực nêu trên và không thuộc trường hợp được Thủ tướng cho phép đầu tư phải thực hiện phương án cơ cấu lại và chuyển nhượng toàn bộ số vốn đã đầu tư theo quy định.

Tổng hợp theo Trí thức trẻ – Chinhphu.vn